Moge Kharhi Rail Kall Di – ਮੋਗੇ ਖੜੀ ਰੇਲ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ – Surinder Pal Babbi & Bibi Susma